Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Hudobno-pohybový krúžok
Maľovaný svet
Počítačový krúžok- Krížom krážom po svete
S výtvarnou okolo sveta
Šikovné ruky
Šikovníček
Tanečný krúžok
Tvorivá dielňa
Verdan
Z rozprávky do rozprávky

© aScAgenda 2018.0.1080 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.02.2018

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
    Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
    0917 680 655

    Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

    Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria