Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
      1.B1.P2.B3.B
  2. ročník   2.A
  3. ročník   3.A
  4. ročník   4.A
  6. ročník   6.A
  7. ročník   7.A
  9. ročník   9.A
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1080 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.02.2018

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
    Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
    0917 680 655

    Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

    Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria