Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto Mgr. Ľubomír Mitráš LM Rozvrh
Riaditeľ
Vedie krúžok: Verdan
skola.mitras.l@gmail.com
Foto Mgr. Iveta Peterová IP Rozvrh
Zástupkyňa
Kabinet: Sklad učebných pomôcok
skola.peterova.i@gmail.com
Foto PaedDr. Silvia Džurdženíková SDZ Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Z rozprávky do rozprávky
Kabinet: Počítačová učebňa
skola.dzurdzenikova.s@gmail.com
Foto Mgr. Jana Grajcárová JG Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
Vedie krúžok: Maľovaný svet
Kabinet: Kabinet prírodných vied
skola.grajcarova.j@gmail.com
Foto Mgr. Viera Hirková VH Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.P
Vedie krúžok: Tvorivá dielňa
Kabinet: Kabinet TV
skola.hirkova.v@gmail.com
Foto Bc. Lucia Katriňáková LK Asistentka
skola.katrinakova.l@gmail.com
Foto Jana Králová JK Asistentka
skola.kralova.j@gmail.com
Foto Mgr. Monika Lihániová ML Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok: Šikovné ruky
skola.lihaniova.m@gmail.com
Foto Mgr. Alžbeta Lukáčová AL Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
Vedie krúžok: Počítačový krúžok- Krížom krážom po svete
skola.lukacova.a@gmail.com
Foto Mgr. Svetlana Palpašová SP Rozvrh
Triedna učiteľka:
Kabinet: Kabinet variantu C
skola.palpasova.s@gmail.com
Foto Mgr. Ľuboš Sopoliga Rozvrh
Učiteľ, Projektový manažér, Predseda PK a MZ
Triedny učiteľ: 9.A
Kabinet: Kabinet pracovného vyučovania - dielne
skola.sopoliga.l@gmail.com
Foto Mgr. Lucia Škurlová LS Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: S výtvarnou okolo sveta
Kabinet: Vnútorné zariadenie školy
skola.skurlova.l@gmail.com
Foto Ľubica Šofranková ĽŠ Asistentka
Kabinet: Kabinet pracovného vyučovania - pozemok
skola.sofrankova.l@gmail.com
 
 
PaedDr. Mária Tirpáková TM Rozvrh
Výchovná poradkyňa
Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Hudobno-pohybový krúžok
skola.tirpakova@gmail.com
Foto Mgr. Zuzana Vagaská ZV Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Šikovníček
skola.vagaska.z@gmail.com
 
 
Bc. Mária Verčimáková VM Vychovávateľka
Foto Mgr. Veronika Zapotoková VZ Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
Vedie krúžok: Tanečný krúžok
Kabinet: Knižnica
skola.ferkova.v@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1080 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.02.2018

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
    Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
    0917 680 655

    Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

    Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria