Navigácia

Kreditné príplatky

 

Meno a priezvisko

Aktivita - program kontinuálneho vzdelávania

Počet kreditov

Mgr. Svetlana Palpašová

Ineraktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch

Tvorba IVVP programov pre žiakov s špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami

Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Aktivizujúce metódy vo výchove

102

Mgr. Jana Grajcárová

 

0

Mgr.Lucia Škudlová

  0

Mgr. Iveta Peterová

Stiefel - využitie interaktívnej techniky, Interaktívna škola s.r.o. – využitie informačných technológií

Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Aktivizujúce metódy vo výchove

91

Mgr. Ľudmila Petriľáková

 

0

 

Mgr. Monika Lihaniová


 

0
 

Mgr. Alžbeta Lukáčová

Stiefel - využitie interaktívnej techniky, Interaktívna škola s.r.o. – využitie informačných technológií

Európska vzdelávacia agentúra n.o.

- Koordinátor prevencie

Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Aktivizujúce metódy vo výchove

126

Mgr. Ľuboš Sopoliga

 

 

0

Ing. Marcel Jenčo


 Európska vzdelávacia agentúra n.o. - koordinátor informatizácie

Európska vzdelávacia agentúra n.o. -

Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca

Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Aktivizujúce metódy vo výchove

121

Mgr. Viera Hirková

Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít


37

Mgr. Ľubomír Mitráš


 

0

Mgr. Lucia Velčková

Aktivizujúce metódy vo výchove

24

Mgr. Michal Horvát   0

PaedDr. Silvia Džurdženíková

Absolvovanie rigorózneho štúdia

Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Aktivizujúce metódy vo výchove

61

Mgr. Lenka Ferková

 

    0  

Mgr. Zuzana Vargová

Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Aktivizujúce metódy vo výchove

76
Mgr. Michaela Bartová   0
Bc. Julia Verbovancová   0
PaedDr. Mária Tirpáková   0
     


 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
    Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
    0917 680 655

    Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

    Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria