Navigácia

Pondelok 25. 6. 2018

Kalendár

Vitajte na stránke Spojenej školy Hanušovce nad Topľou

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.“

                                           Ján Amos Komenský

Novinky

 • Príjemné popoludnie v krásnej prírode strávili žiaci školského klubu. Prešli sa okolitou prírodou, nazberali si lesné jahody a zahrali sa lúčne hry. Chutné opekané klobásky im zahnali hlad a v závere popoludnia ich potešila malá sladká odmena.

 • Žiaci našej školy sa 15.6.2018 zúčastnili účelového cvičenia. V úvode si pozreli prezentáciu o civilnej ochrane obyvateľstva, mali možnosť navštíviť a prejsť krytom CO. Zaujímavá bola pre nich aj prednáška mladého dobrovoľníka Červeného kríža. Cestou na hasičskú stanicu sa oboznámili s prácou profesionálnych hasičov a stali sa účastníkmi cestnej premávky.

 • Uplynulý týždeň si deti v ŠKD vyskúšali maľovanie bez štetcov a farbičiek. Šikovnými prstami vytvorili veselé a milé obrázky. Ako maliarsky stojan im poslúžil školský chodník. Ďalšou zaujímavou a zábavnou aktivitou bolo maľovanie na sklo. Zaváraninové poháre dostali nový šat a zmenili sa na kúzelné pestrofarebné dekorácie v triede. Veselé zážitky a pekné umelecké " dielka " spestrili popoludňajšie chvíle v školskom klube detí.

 • Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám kráľ náhodou šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka:

  „Povedz mi, akú máš mzdu na deň za túto ťažkú robotu?“

  „No, ja mám na deň tri groše.“ odvetil mu chudobný človek.

  Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže na tých troch grošoch vyžiť.

  „Jaj, čoby len vyžiť, to by ešte bolo ľahko; ale ja z tých troch grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a len na tom treťom sám žijem.“

 • Akí sú šikovní majstri nám ukázali žiaci B variantu dňa 30 mája. Najprv si zopakovali známe remeslá a povolania, no nezľakli sa a zvládli aj náročnejšiu úlohu a to pribíjanie klincov v tvare srdiečka. Akciu sme zakončili výrobou motýľa z papiera, spojenou so sladkou odmenou.

 • „Šikovné ruky“ je názov súťaže, v ktorej si zmerali sily žiaci druhého stupňa variantu A. O tom, akých šikovných žiakov máme na našej škole rozhodli nasledujúce disciplíny v tomto poradí :

  1. pomenovanie pracovného a záhradného náradia

  2. výroba vešiaka /pribíjanie klincov/

  3. skladanie puzzle

  4. prišívanie gombíkov

  5. stolovanie – príprava stola

  6. určovanie semien

  7. pomenovanie profesií.

  Ich výkony boli vyhodnotené a udelené prvé tri víťazné miesta.

 • Na škole máme talent!

  18.5.2018 sme spoločne hľadali skryté talenty našich žiakov, ktorí sa predstavili v speváckych, tanečných,športových a prednesových disciplínach. Ďakujeme žiakom za ich odvahu a odhodlanie vystúpiť so svojim číslom pred veľkým publikom. Ich výkony hodnotila porota v zastúpení p. Kiňovej, p. Muchu a p. zástupkyne Peterovej, ktorí udelili dve ceny poroty a prvé tri víťazné miesta. Talent školy sme ukončili netradične a s veľkou radosťou, a to vypustením heliových balónom s prianiami žiakov.

 • 22. apríl je deň Zeme. Celosvetový sviatok oslavuje naša Zem, ktorá ako jediná zo všetkých planét slnečnej sústavy umožňuje existenciu života ľudí, živočíchov, rastlín. Pri tejto príležitosti sa aj naši žiaci, I. II. stupeň a praktická škola, zapojili do upratovania okolia našej školy a takto sme si spoločne skrášlili životné prostredie v ktorom žijeme.

 • Tradíciou na našej škole je súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Ako každoročne, aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo tejto súťaže. Z triednych kôl do školského kola postúpilo 25 žiakov, ktorí si väčšinou zvolili básne od detských autorov. Vypočuli sme si aj náročnejšie básne od súčasných autorov slovenskej poézie. Súťažiaci prekvapili zaujímavým ústnym podaním, výraznou intonáciou či rozsahom textu. Víťazi v jednotlivých kategóriách budú našu školu reprezentovať v krajskom kole recitačnej súťaže Gaňov literárny Prešov.

 • Deň narcisov sa už tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. Práve preto sme si spoločne vyrobili papierové narcisy pripli ich na pripravené srdce a spoločne sme tak vyjadrili podporu všetkým chorým a ich blízkym, ktorí s touto zákernou chorobou bojujú.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
  Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
  0917 680 655

  Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

  Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria