Navigácia

Piatok 18. 1. 2019

Kalendár

Vitajte na stránke Spojenej školy Hanušovce nad Topľou

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.“

                                           Ján Amos Komenský

Novinky

 • Ďaleká je cesta, do Betlehéma mesta.

  Poďme bratia do Betléma, dudlaj – dudlaj – dudlaj – dá.....za zvuku tónov tejto krásnej vianočnej piesne sa začala Vianočná akadémia 2018 aj v našej škole. Traja anjelici sa vydali na neľahkú cestu do Betléhema, aby tam pozdravili malého Ježiška a priniesli mu darčeky. Ale krásne darčeky si v podobe vianočného pásma pripravili aj žiaci všetkých tried našej školy. V závere akadémie sme sa rozlúčili radostnou vianočnou piesňou. Tak sme sa všetci s pokojom v duši a úsmevom na perách rozišli na vianočné prázdniny.

 • Ani sme sa nenazdali a na dvere zaklopal december s najkratšími dňami a najdlhšími večermi. Nadišiel advent s každoročne sa opakujúcou predvianočnou atmosférou, naplnenou zvláštnym napätím z očakávania najkrajších sviatkov roka.

  Jedným z takýchto sviatkov je aj sviatok svätého Mikuláša, ktorý k nám spolu s čertom a anjelikom zavítal 6. decembra 2018. Deti Mikulášovi recitovali pekné básničky, spievali piesne a koledy. Mikuláš ich za odmenu obdaril sladkými balíčkami a predstavte si čert nikoho nevzal, len pohrozil nespratníkom. Mikuláš sa s deťmi rozlúčil s prísľubom, že o rok príde zas. Žiaci sa zúčastnili aj divadelného predstavenia vo Vranove nad Topľou, ktorého súčasťou bol aj Mikuláš.

 • „Nie poznanie, ale učenie sa, nie vlastnenie, ale získavanie, nie byť v cieli, ale prichádzať na podstatu veci – to je to, čo dáva najväčší pôžitok." (Carl Friedrich Gauss)

  V týždni od 26. 11. 2018 do 30. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnili mnohé zaujímavé akcie v rámci Týždňa netradičného vzdelávania. Príjemné chvíle deti strávili spoznávaním Slovenska, zdravým stravovaním, ľudovými remeslami a ďalšími zaujímavými hodinami počas vyučovania.

 • Počas týždňa misií vo farnosti Hanušovce nad Topľou sme dňa 20.11.2018 mali vzácnu návštevu - bratov z misijného spoločenstva. Tí nám formou piesni, scénok a videí podávali dôkaz, že v každom z nás je prítomný Boh. Len mu treba otvoriť a dovoliť zmeniť nás. Žiaci pozorne počúvali ich slová, spievali a tancovali, diskutovali s nimi o ich živote v kláštore. Stretnutie v škole vyvrcholilo požehnaním misionárov pre všetkých.

 • Deň solidarity sme si v našej škole pripomenuli uskutočnením burzy dňa 14.11.2018 prítomní rodičia si mali možnosť vybrať oblečenie, obuv, hračky, knihy pre seba a svoje ratolesti. Burza mala úspech a veľkú účasť.

 • Dňa 8. novembra sa žiaci 5. - 9. ročníka zúžastnili zaujímavej besedy na tému: ,,Pravda o drogách.“ Hlavným cieľom prednášky bolo dosiahnuť u žiakov POROZUMENIE toho, prečo DROGY nie sú skutočným riešením bežných problémov. Do diskusie sa aktívne zapájali aj samotní žiaci a uviedli mnoho príkladov o škodlivosti a účinkoch legálnych aj nelegálnych drog. Ukázalo sa, že naši žiaci vnímajú túto besedu so záujmom a kládli otázky týkajúce sa používania drog. Našim cieľom bolo, aby sa pravda o škodlivosti užívania drog dostala k žiakom skôr, ako sa k nim dostanú neobjektívne a často skreslené informácie z ich okolia, aby nepodľahli tomuto pokušeniu, ale mysleli na svoju budúcnosť a vedeli povedať drogám NIE! Jedine tak môžeme zastaviť nepriaznivý trend užívania drog!

 • Pani Jeseň nám každoročne dáva svoje dary, nielen pre potešenie duše, ale aj pre našu obživu. Aj tento rok sme sa mohli pochváliť úrodou z našich záhrad, zaujímavým tvarom zeleniny alebo ovocia na našej školskej výstave.

 • V pondelok 3. septembra sa aj na našej škole uskutočnilo dlho očakávané slávnostné otvorenie školského roka. Žiaci i učitelia sa vrátili po lete oddýchnutí a plní elánu. Naši prváci sa ešte len zoznamujú s novým prostredím, kolektívom a príležitosťami. Veríme, že zaháľať nebudú ani zvyšné ročníky a školský rok 2018/2019 sa ponesie v znamení pokoja, radosti a dosiahnutých cieľov.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  dva mesiace bezstarostných prázdnin ubehli ako voda. Veríme žiaci, že ste si prázdniny užili a počnúc pondelkom už začínajú pre vás školské povinnosti.

  Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019 sa uskutoční 3. septembra 2018

 • Prišiel posledný júnový deň a s ním aj záver školského roka. Pre niekoho bol náročný, pre niekoho menej. Nastal čas zhodnotiť naše celoročné snaženie. Každý z nás sa dnes mohol obzrieť za rokom svojej práce, zhodnotiť svoje úsilie a možno si aj uvedomiť, v čom musí na sebe ešte pracovať. Teraz nás čaká dvojmesačný oddych, aby sme načerpali nové sily do ďalšieho školského roka. Všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme príjemný oddych, veľa slnečných dní počas prázdnin a dovolenky. Uvidíme sa opäť v septembri!

 • Príjemné popoludnie v krásnej prírode strávili žiaci školského klubu. Prešli sa okolitou prírodou, nazberali si lesné jahody a zahrali sa lúčne hry. Chutné opekané klobásky im zahnali hlad a v závere popoludnia ich potešila malá sladká odmena.

 • Žiaci našej školy sa 15.6.2018 zúčastnili účelového cvičenia. V úvode si pozreli prezentáciu o civilnej ochrane obyvateľstva, mali možnosť navštíviť a prejsť krytom CO. Zaujímavá bola pre nich aj prednáška mladého dobrovoľníka Červeného kríža. Cestou na hasičskú stanicu sa oboznámili s prácou profesionálnych hasičov a stali sa účastníkmi cestnej premávky.

 • Uplynulý týždeň si deti v ŠKD vyskúšali maľovanie bez štetcov a farbičiek. Šikovnými prstami vytvorili veselé a milé obrázky. Ako maliarsky stojan im poslúžil školský chodník. Ďalšou zaujímavou a zábavnou aktivitou bolo maľovanie na sklo. Zaváraninové poháre dostali nový šat a zmenili sa na kúzelné pestrofarebné dekorácie v triede. Veselé zážitky a pekné umelecké " dielka " spestrili popoludňajšie chvíle v školskom klube detí.

 • Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám kráľ náhodou šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka:

  „Povedz mi, akú máš mzdu na deň za túto ťažkú robotu?“

  „No, ja mám na deň tri groše.“ odvetil mu chudobný človek.

  Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže na tých troch grošoch vyžiť.

  „Jaj, čoby len vyžiť, to by ešte bolo ľahko; ale ja z tých troch grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a len na tom treťom sám žijem.“

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
  Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
  0917 680 655

  Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

  Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria