Navigácia

V našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód a foriem. Tešia nás dosiahnuté výsledky.

Pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené zákonom, preukazujú odborno-pedagogické spôsobilosti, ktoré aplikujú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, hodnotení, pozitívnom riadení tried.

Deti povzbudzujeme k zdravému životnému štýlu - k pohybu a pobytu v prírode. Vytvárame bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, vykonávame poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia.

Novinky

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
    Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
    0917 680 655

    Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

    Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria