Navigácia

Streda 13. 12. 2017

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • „Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku...“, touto piesňou žiaci našej školy privítali Mikuláša, ktorý v sprievode anjela a čerta slávnostne rozsvietil vianočný stromček. Sladká odmena od Mikuláša potešila, anjel vyčaril úsmev na tvárach detí, no Mikulášsky deň spestril najmä čert, ktorý sa vžil do svojej role a pripomenul deťom slušné správanie nielen v škole. Pri tvorivých činnostiach a úlohách žiaci ukázali svoju šikovnosť a všade zavládla vianočná nálada....

 • 40. výročie školy bolo príležitosťou na to, aby sme si pripomenuli jej základné poslanie, a to poskytovať našim žiakom základné vzdelanie, vyzbrojiť ich vedomosťami a zručnosťami, ktoré sa stanú pevným základom, na ktorom môžu bez obáv stavať v ďalšej príprave na povolanie a dobre sa uplatniť v živote. Tejto udalosti sa zúčastnili pozvaní hostia, bývalí i súčasní zamestnanci, priatelia školy a žiaci, ktorí pre hostí pripravili umelecké predstavenie. Na výročí bolo predstavené nové logo školy, ktoré bolo pomyselným darčekom k jej okrúhlym narodeninám. A tak želáme našej škole a jej zamestnancom veľa ďalších úspešných rokov vo výchove a vzdelávaní.

 • V pondelok 4.12.2017 boli všetky deti na divadielku o pyšnej princeznej. Bolo to veselé rozprávanie s pesničkami o tvrdohlavej princeznej, ktorá neposlúchala svojho kráľovského otca a odmietala pytačov z celého sveta. No len do chvíle, kým sa na zámku neobjavil múdry a vynaliezavý kráľ Miroslav, ktorý si svojim odvážnym plánom získal srdce pyšnej princeznej.

 • Vyučovanie v škole môže prebiehať aj netradičným spôsobom. Preto sme aj my využili v týždni od 13.11. do 17.11.2017 "Týždeň netradičného vzdelávania". Vyučujúci na 1. a 2. stupni viedli tento týždeň vyučovanie netradičným spôsobom, kde využili najmä enviromentálnu výchovu. Aj takáto forma vzdelávania bola pre žiakov veľmi zaujímavá.

 • Medzinárodný mesiac školských knižníc sme si 24.10.2017 pripomenuli školskou akciou s názvom „ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY: ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME". Žiaci sa dozvedeli to naj zo sveta kníh a vymenili si vlastnoručne vyrobené záložky. Aj takouto zábavnou fomou práce s knihou možno podporiť u žiakou dobrý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a k poznávaniu nového.

 • Jeseň prináša so sebou bohatstvo chuti a farieb, preto sme priestory našej školy spestrili výstavkou jesenného ovocia a zeleniny. Žiaci si mohli túto výstavku pozrieť z blízka, neunikla im najmä prenikavá vôňa hrozna. Ani ostatné plody neboli pre nich neznáme, dokázali ich pomenovať.

 • Spojenie školy, rodičov a kávy? Takéto milé stretnutie rodičov sa konalo v našej škole 10.10.2017 v priestoroch školskej jedálne.

 •  

   

  Dňa 8.9.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili účelového cvičenia, ktoré bolo zamerané na ochranu zdravia a spoločnosti. Cieľom bolo pripraviť žiakov na situácie, ktoré môžu v živote nastať nečakane. Riešili sme ako sa treba správať na cestách, aké sú pravidlá správania sa na cestách či už v úlohe chodca alebo cyklistu, diskutovali sme ako predchádzať problémom, orientácia s turistickou mapou, značenia turistických chodníkov, terénne hry, didaktické hry.

 • S neomylnou presnosťou je tu opäť začiatok nového školského roka. Aj nás 4. septembra 2017 privítala naša dobrá známa- škola. Stáli sme pekne nastúpení, vyobliekaní, no všetci asi s inými pocitmi ako na konci júna. Uvedomili sme si, že opäť začnú školské povinnosti, ranné vstávanie a učenie.

 • September sa blíži a jeho začiatkom sa opäť po letných prázdninách otvoria brány všetkých škôl. Inak tomu nebude ani v našej škole. Nový školský rok 2017/2018 otvorí svojím slávnostným príhovorom riaditeľ školy Mgr. Ľubomír Mitráš v pondelok, 4.9.2017 o 8:15 hodine, na školskom dvore. Tešíme sa na všetkých žiakov a ich rodičov. 

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
  Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
  0917 680 655

  Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

  Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria