Navigácia

Nedeľa 25. 2. 2018

Kalendár

Vitajte na stránke Spojenej školy Hanušovce nad Topľou

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.“

                                           Ján Amos Komenský

Novinky

 • Dnešné deti si svoj život bez prístupu na internet vedia už len ťažko predstaviť. Internet je pre nich zdrojom zábavy, informácií, trávenia voľného času i „stretávania sa“ s priateľmi. Aj vďaka mobilným operátorom sú pre nich komunikačné technológie bežnou súčasťou domácnosti. Počítač, mobilný telefón, tablet či iné „smart“ zariadenia sú už neoddeliteľnou súčasťou ich života. S ich využívaním je však spojený nielen pohodlný prístup k informáciám prakticky kdekoľvek a kedykoľvek, ale aj mnohé nástrahy či riziká.

 • Karneval už majú žiaci za sebou, ostali im len spomienky, zážitky z tohto bláznivého dňa. S radosťou sa žiaci pustili do spomínania na náš karneval a na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili krásne výkresy na tému: „Náš farebný karneval“. Z prác žiakov sme vytvorili výtvarnú vernisáž, ktorá hýrila farbami a potvrdila, že na škole máme veľa šikovných žiakov.

 • Dňa 9.2.2018 sa rozhodli navodiť tú správnu fašiangovskú atmosféru aj naši žiaci. Kreativita žiakov bola nápaditá. Ako pominulý rok, ani tento rok nesklamali svojou šikovnosťou a vyrobili si nádherné a zaujímavé masky. Žiaci sa zabávali, tancovali, súťažili. V priestoroch školy sa šíril smiech a radosť.

 • Školská výdajňa je jednou z možností, ako deťom zabezpečiť stravovanie. Pokiaľ deti jedia v školských jedálňach, majú v priemere jedno jedlo denne s takou výživovou hodnotou, akú pre svoj vek potrebujú. Od 1. februára 2018 ponúka takúto možnosť stravovania v novozriadenej školskej výdajni aj naša škola.

 • Žiaci 3. ročníka ZŠ s pani učiteľkou Vrlíkovou sa v rámci predmetu pracovné vyučovanie prišli pozrieť a vyskúšať si ľudové remeslo TKANIE NA KROSNÁCH.

 • Beseda s príslušníkmi policajného zboru sa v priestoroch našej školy uskutočnila 30.1.2018. Policajti nám porozprávali o šikanovaní, dodržiavaní školskej dochádzky, trestnom práve, priestupkoch, trestných činostiach a krádežiach. Žiakom vysvetlili aké dôležité je dodržiavanie školskej dochádzky, aký postih hrozí rodičom pri vysokej absencii. Apelovali na slušné správanie k učiteľom, ľuďom a správanie sa na verejnosti. Príslušníkom policajného zboru veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 • Vianoce, sviatky lásky, pokoja a rodinnej pohody nám opäť tíško zaklopali na dvere. Aj my, žiaci Spojenej školy sme si spríjemnili predvianočnú atmosféru spevom kolied.

 • „Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku...“, touto piesňou žiaci našej školy privítali Mikuláša, ktorý v sprievode anjela a čerta slávnostne rozsvietil vianočný stromček. Sladká odmena od Mikuláša potešila, anjel vyčaril úsmev na tvárach detí, no Mikulášsky deň spestril najmä čert, ktorý sa vžil do svojej role a pripomenul deťom slušné správanie nielen v škole. Pri tvorivých činnostiach a úlohách žiaci ukázali svoju šikovnosť a všade zavládla vianočná nálada....

 • 40. výročie školy bolo príležitosťou na to, aby sme si pripomenuli jej základné poslanie, a to poskytovať našim žiakom základné vzdelanie, vyzbrojiť ich vedomosťami a zručnosťami, ktoré sa stanú pevným základom, na ktorom môžu bez obáv stavať v ďalšej príprave na povolanie a dobre sa uplatniť v živote. Tejto udalosti sa zúčastnili pozvaní hostia, bývalí i súčasní zamestnanci, priatelia školy a žiaci, ktorí pre hostí pripravili umelecké predstavenie. Na výročí bolo predstavené nové logo školy, ktoré bolo pomyselným darčekom k jej okrúhlym narodeninám. A tak želáme našej škole a jej zamestnancom veľa ďalších úspešných rokov vo výchove a vzdelávaní.

 • V pondelok 4.12.2017 boli všetky deti na divadielku o pyšnej princeznej. Bolo to veselé rozprávanie s pesničkami o tvrdohlavej princeznej, ktorá neposlúchala svojho kráľovského otca a odmietala pytačov z celého sveta. No len do chvíle, kým sa na zámku neobjavil múdry a vynaliezavý kráľ Miroslav, ktorý si svojim odvážnym plánom získal srdce pyšnej princeznej.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
  Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
  0917 680 655

  Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

  Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria