Navigácia

 • Oznam

 • Deň pre bezpečnejší internet

  Dnešné deti si svoj život bez prístupu na internet vedia už len ťažko predstaviť. Internet je pre nich zdrojom zábavy, informácií, trávenia voľného času i „stretávania sa“ s priateľmi. Aj vďaka mobilným operátorom sú pre nich komunikačné technológie bežnou súčasťou domácnosti. Počítač, mobilný telefón, tablet či iné „smart“ zariadenia sú už neoddeliteľnou súčasťou ich života. S ich využívaním je však spojený nielen pohodlný prístup k informáciám prakticky kdekoľvek a kedykoľvek, ale aj mnohé nástrahy či riziká.

 • Školská výtvarná vernisáž

  Karneval už majú žiaci za sebou, ostali im len spomienky, zážitky z tohto bláznivého dňa. S radosťou sa žiaci pustili do spomínania na náš karneval a na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili krásne výkresy na tému: „Náš farebný karneval“. Z prác žiakov sme vytvorili výtvarnú vernisáž, ktorá hýrila farbami a potvrdila, že na škole máme veľa šikovných žiakov.

 • Karneval

  Dňa 9.2.2018 sa rozhodli navodiť tú správnu fašiangovskú atmosféru aj naši žiaci. Kreativita  žiakov bola nápaditá. Ako pominulý rok, ani tento rok nesklamali svojou šikovnosťou a vyrobili si nádherné a zaujímavé masky. Žiaci sa zabávali, tancovali, súťažili. V priestoroch školy sa šíril smiech a radosť.

 • Školská výdajňa

  Školská výdajňa je jednou z možností, ako deťom zabezpečiť stravovanie. Pokiaľ deti jedia v školských jedálňach, majú v priemere jedno jedlo denne s takou výživovou hodnotou, akú pre svoj vek potrebujú. Od 1. februára 2018 ponúka takúto možnosť stravovania v novozriadenej školskej výdajni aj naša škola.

 • Otvorená hodina v praktickej škole: Tradičné remeslá v našom regióne

  Žiaci 3. ročníka ZŠ s pani učiteľkou Vrlíkovou sa v  rámci predmetu pracovné vyučovanie  prišli pozrieť a vyskúšať si ľudové remeslo TKANIE NA KROSNÁCH.

 • Beseda s príslušníkmi policajného zboru

  Beseda s príslušníkmi  policajného zboru sa v priestoroch našej školy uskutočnila 30.1.2018. Policajti nám porozprávali  o šikanovaní, dodržiavaní  školskej dochádzky, trestnom práve, priestupkoch, trestných činostiach a krádežiach. Žiakom vysvetlili aké dôležité je dodržiavanie školskej dochádzky, aký postih hrozí rodičom pri vysokej absencii.  Apelovali na slušné správanie k učiteľom, ľuďom a správanie sa na verejnosti. Príslušníkom  policajného zboru veľmi pekne ďakujeme  a tešíme sa na ďalšiu  spoluprácu. 

 • Vianočná besiedka

  Vianoce, sviatky lásky, pokoja a rodinnej pohody nám opäť tíško zaklopali na dvere. Aj my, žiaci Spojenej školy  sme  si spríjemnili  predvianočnú atmosféru spevom kolied. 

 • Mikuláš

  „Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku...“, touto piesňou žiaci našej školy privítali Mikuláša, ktorý v sprievode anjela a čerta slávnostne rozsvietil vianočný stromček. Sladká odmena od Mikuláša potešila, anjel vyčaril úsmev na tvárach detí, no Mikulášsky deň spestril najmä čert, ktorý sa vžil do svojej role a pripomenul deťom slušné správanie nielen v škole. Pri tvorivých činnostiach a úlohách žiaci ukázali svoju šikovnosť a všade zavládla vianočná nálada....

 • Spojená škola oslavuje 40. výročie

  40. výročie školy bolo príležitosťou  na to, aby sme si pripomenuli jej základné poslanie, a to poskytovať našim žiakom základné vzdelanie, vyzbrojiť ich vedomosťami a zručnosťami, ktoré sa stanú pevným základom, na ktorom môžu bez obáv stavať v ďalšej príprave na povolanie a dobre sa uplatniť v živote. Tejto udalosti sa zúčastnili pozvaní hostia, bývalí i súčasní zamestnanci, priatelia školy a žiaci, ktorí pre hostí pripravili umelecké predstavenie. Na výročí bolo predstavené nové logo školy, ktoré bolo pomyselným darčekom k jej okrúhlym narodeninám. A tak želáme našej škole a jej zamestnancom veľa ďalších úspešných rokov vo výchove a vzdelávaní.

 • Divadielko - Pyšná princezná

  V pondelok 4.12.2017 boli všetky deti na divadielku o pyšnej princeznej. Bolo to veselé rozprávanie s pesničkami o tvrdohlavej princeznej, ktorá neposlúchala svojho kráľovského otca a odmietala pytačov z celého sveta. No len do chvíle, kým sa na zámku neobjavil múdry a vynaliezavý kráľ Miroslav, ktorý si svojim odvážnym plánom získal srdce pyšnej princeznej.

 • Týždeň netradičného vzdelávania

  Vyučovanie v škole môže prebiehať aj netradičným spôsobom. Preto sme aj my využili v týždni od 13.11. do 17.11.2017 "Týždeň netradičného vzdelávania". Vyučujúci na 1. a 2. stupni viedli tento týždeň vyučovanie netradičným spôsobom, kde využili najmä enviromentálnu výchovu. Aj takáto forma vzdelávania bola pre žiakov veľmi zaujímavá. 

 • Záložka do knihy spája školy.

  Medzinárodný mesiac školských knižníc sme si 24.10.2017 pripomenuli školskou akciou s názvom „ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY: ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME". Žiaci sa dozvedeli to naj zo sveta kníh a vymenili si vlastnoručne vyrobené záložky. Aj takouto zábavnou fomou práce s knihou možno podporiť u žiakou dobrý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a k poznávaniu nového.

 • Jeseň pani bohatá

  Jeseň prináša so sebou bohatstvo chuti a farieb, preto sme priestory našej školy spestrili výstavkou jesenného ovocia a zeleniny. Žiaci si mohli túto výstavku pozrieť z blízka, neunikla im najmä prenikavá vôňa hrozna. Ani ostatné plody neboli pre nich neznáme, dokázali ich pomenovať.

 • Stretnutie rodičov

  Spojenie školy, rodičov a kávy? Takéto milé stretnutie rodičov sa konalo v našej škole 10.10.2017 v priestoroch školskej jedálne.

 • Účelové cvičenie

   

   

  Dňa 8.9.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili účelového cvičenia, ktoré bolo zamerané na ochranu zdravia a spoločnosti. Cieľom bolo pripraviť žiakov na situácie, ktoré môžu v živote nastať nečakane. Riešili sme ako sa treba správať na cestách, aké sú pravidlá správania sa na cestách či už v úlohe chodca alebo cyklistu, diskutovali sme ako predchádzať problémom, orientácia s turistickou mapou, značenia turistických chodníkov, terénne hry, didaktické hry.

 • Otvorenie školského roka 2017/2018

  S neomylnou presnosťou je tu opäť začiatok nového školského roka. Aj nás 4. septembra 2017 privítala naša dobrá známa- škola. Stáli sme pekne nastúpení, vyobliekaní, no všetci asi s inými pocitmi ako na konci júna. Uvedomili sme si, že opäť začnú školské povinnosti, ranné vstávanie a učenie.

 • Tešíme sa do školy !

  September sa blíži a jeho začiatkom sa opäť po letných prázdninách otvoria brány všetkých škôl. Inak tomu nebude ani v našej škole. Nový školský rok 2017/2018 otvorí svojím slávnostným príhovorom riaditeľ školy Mgr. Ľubomír Mitráš v pondelok, 4.9.2017 o 8:15 hodine, na školskom dvore. Tešíme sa na všetkých žiakov a ich rodičov. 

 • Hurá na prázdniny !

  Riaditeľstvo Spojenej školy v Hanušovciach nad Topľou praje všetkým žiakom a zamestnancom školy príjemné prežitie letných prázdnin, hlavne veľa zdravia a kopec zážitkov bez úrazu.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017

  30. jún je dňom, kedy sa zatvárajú brány všetkých škôl a žiakom začínajú ich vytúžené dlhé letné prázdniny. Aj na našej škole sme ukončili tento školský rok slávnostným príhovorom riaditeľa školy Mgr. Ľubomíra Mitráša a odovzdaním vysvedčení všetkým žiakom našej školy. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
  Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
  0917 680 655

  Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

  Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria