Navigácia

 • Mikuláš

  „Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku...“, touto piesňou žiaci našej školy privítali Mikuláša, ktorý v sprievode anjela a čerta slávnostne rozsvietil vianočný stromček. Sladká odmena od Mikuláša potešila, anjel vyčaril úsmev na tvárach detí, no Mikulášsky deň spestril najmä čert, ktorý sa vžil do svojej role a pripomenul deťom slušné správanie nielen v škole. Pri tvorivých činnostiach a úlohách žiaci ukázali svoju šikovnosť a všade zavládla vianočná nálada....

 • Spojená škola oslavuje 40. výročie

  40. výročie školy bolo príležitosťou  na to, aby sme si pripomenuli jej základné poslanie, a to poskytovať našim žiakom základné vzdelanie, vyzbrojiť ich vedomosťami a zručnosťami, ktoré sa stanú pevným základom, na ktorom môžu bez obáv stavať v ďalšej príprave na povolanie a dobre sa uplatniť v živote. Tejto udalosti sa zúčastnili pozvaní hostia, bývalí i súčasní zamestnanci, priatelia školy a žiaci, ktorí pre hostí pripravili umelecké predstavenie. Na výročí bolo predstavené nové logo školy, ktoré bolo pomyselným darčekom k jej okrúhlym narodeninám. A tak želáme našej škole a jej zamestnancom veľa ďalších úspešných rokov vo výchove a vzdelávaní.

 • Divadielko - Pyšná princezná

  V pondelok 4.12.2017 boli všetky deti na divadielku o pyšnej princeznej. Bolo to veselé rozprávanie s pesničkami o tvrdohlavej princeznej, ktorá neposlúchala svojho kráľovského otca a odmietala pytačov z celého sveta. No len do chvíle, kým sa na zámku neobjavil múdry a vynaliezavý kráľ Miroslav, ktorý si svojim odvážnym plánom získal srdce pyšnej princeznej.

 • Týždeň netradičného vzdelávania

  Vyučovanie v škole môže prebiehať aj netradičným spôsobom. Preto sme aj my využili v týždni od 13.11. do 17.11.2017 "Týždeň netradičného vzdelávania". Vyučujúci na 1. a 2. stupni viedli tento týždeň vyučovanie netradičným spôsobom, kde využili najmä enviromentálnu výchovu. Aj takáto forma vzdelávania bola pre žiakov veľmi zaujímavá. 

 • Záložka do knihy spája školy.

  Medzinárodný mesiac školských knižníc sme si 24.10.2017 pripomenuli školskou akciou s názvom „ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY: ČÍTAM, ČÍTAŠ, ČÍTAME". Žiaci sa dozvedeli to naj zo sveta kníh a vymenili si vlastnoručne vyrobené záložky. Aj takouto zábavnou fomou práce s knihou možno podporiť u žiakou dobrý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a k poznávaniu nového.

 • Jeseň pani bohatá

  Jeseň prináša so sebou bohatstvo chuti a farieb, preto sme priestory našej školy spestrili výstavkou jesenného ovocia a zeleniny. Žiaci si mohli túto výstavku pozrieť z blízka, neunikla im najmä prenikavá vôňa hrozna. Ani ostatné plody neboli pre nich neznáme, dokázali ich pomenovať.

 • Stretnutie rodičov

  Spojenie školy, rodičov a kávy? Takéto milé stretnutie rodičov sa konalo v našej škole 10.10.2017 v priestoroch školskej jedálne.

 • Účelové cvičenie

   

   

  Dňa 8.9.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili účelového cvičenia, ktoré bolo zamerané na ochranu zdravia a spoločnosti. Cieľom bolo pripraviť žiakov na situácie, ktoré môžu v živote nastať nečakane. Riešili sme ako sa treba správať na cestách, aké sú pravidlá správania sa na cestách či už v úlohe chodca alebo cyklistu, diskutovali sme ako predchádzať problémom, orientácia s turistickou mapou, značenia turistických chodníkov, terénne hry, didaktické hry.

 • Otvorenie školského roka 2017/2018

  S neomylnou presnosťou je tu opäť začiatok nového školského roka. Aj nás 4. septembra 2017 privítala naša dobrá známa- škola. Stáli sme pekne nastúpení, vyobliekaní, no všetci asi s inými pocitmi ako na konci júna. Uvedomili sme si, že opäť začnú školské povinnosti, ranné vstávanie a učenie.

 • Tešíme sa do školy !

  September sa blíži a jeho začiatkom sa opäť po letných prázdninách otvoria brány všetkých škôl. Inak tomu nebude ani v našej škole. Nový školský rok 2017/2018 otvorí svojím slávnostným príhovorom riaditeľ školy Mgr. Ľubomír Mitráš v pondelok, 4.9.2017 o 8:15 hodine, na školskom dvore. Tešíme sa na všetkých žiakov a ich rodičov. 

 • Hurá na prázdniny !

  Riaditeľstvo Spojenej školy v Hanušovciach nad Topľou praje všetkým žiakom a zamestnancom školy príjemné prežitie letných prázdnin, hlavne veľa zdravia a kopec zážitkov bez úrazu.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017

  30. jún je dňom, kedy sa zatvárajú brány všetkých škôl a žiakom začínajú ich vytúžené dlhé letné prázdniny. Aj na našej škole sme ukončili tento školský rok slávnostným príhovorom riaditeľa školy Mgr. Ľubomíra Mitráša a odovzdaním vysvedčení všetkým žiakom našej školy. 

 • MDD

  Deti sú živým kvetom zeme. Bez nich by bol tento svet prázdny, nefarebný, fádny.  1.jún je dňom, kedy by sme to  mali naším ratolestiam , ale aj sebe pripomenúť  ešte intenzívnejšie ako inokedy. Preto sme aj my naším žiakom chceli tento ich deň spríjemniť. Rôznymi triednymi akciami, ako napr. turistická vychádzka, návšteva vlastivedného múzea a archeoparku, diskotékou, grilovačkou, či piknikom v prírode si všetky triedy našej školy užili tento krásny slnečný deň. 

 • Deň bez tabaku- beseda

  31. máj bol vyhlásený za Medzinárodný deň bez tabaku. Aj naša škola sa zapojila do tejto celosvetovej akcie. Počas besedy, na ktorej sa zúčastnili žiaci II. stupňa variantu A a B a Praktickej školy sme sa porozprávali o následkoch, ktoré prináša závislosť na nikotíne. 

 • Šikovné ruky

  Svoju šikovnosť a vedomosti si mohli vyskúšať aj žiaci II. stupňa variantu A, dňa 29.5.2017 v súťaži "Šikovné ruky". Rôznymi úlohami, ako napr. vyšívanie na papier, pomenovanie náradia a nástrojov, prípravou raňajok, či zhotovením náhrdelníka ukázali, že sú naozaj zruční a šikovní. 

 • Šikovná lienka

  "Zelená sa trávička, 

  z ktorej kuká lienočka.

  Červené má šatôčky 

  a kdeže sú bodôčky?"

  Takáto ťažká úloha, nájsť plačúcej lienke bodky, čakala žiakov prvého stupňa variantu A, dňa 30.5.2017 v súťaži "Šikovná lienka".Museli sa popasovať so siedmymi rôznymi úlohami, za ktoré dostali bodky pre lienku. Všetky úlohy vyriešili žiaci správne a preto sa v závere mohli tešiť z toho, že lienka je opäť veselá. Za svoju šikovnosť boli odmenení sladkou odmenou.

 • Priateľský zápas vo florbale

  Žiaci Športového krúžku pod vedením pána učiteľa Ing. Marcela Jenča sa dňa 29.5.2017 zúčastnili priateľského zápasu vo florbale, ktorý sa konal v Základnej škole v Hanušovciach nad Topľou. Zápas odohrali proti žiakom tejto školy, ktorí taktiež navštevujú Športový krúžok na svojej škole. Aj keď sa naším florbalistom nepodarilo vyhrať, tešili sa z toho, že aj takýmto spôsobom môžu reprezentovať našu školu. 

 • Šikovní majstri

  Žiaci B variantu sa dňa 29.5.2017 zúčastnili školskej súťaže "Šikovní majstri". Oboznámili sa s rôznymi ľudovými remeslami a ukázali, že aj oni majú šikovné prsty ako takí majstri. Svoju zručnosť ukázali pri navliekaní gombíkov, navíjaní drobného kĺbka a pri stolovaní. Voňavé vrecúško, ktoré si v závere vlastnoručne každý vyrobil si s potešením odniesli domov. 

 • Divadielko- Martinko Klingáč

  Vyučovanie, vo štvrtok 25.5.2017, sme začali netradične. Všetci žiaci našej školy si hneď na prvej hodine mohli pozrieť divadielko Martinko Klingáč, ktoré nám prišli zahrať herci Divadla Portál z Prešova. Bolo to veľmi pekné vystúpenie a obohatenie vyučovacieho dňa. 

 • Koncert orchestra The Caravan z Belgicka

  "Hudba spája a rozsvecuje svetlo porozumenia medzi ľuďmi."

  Táto krásna myšlienka sa niesla jedinečným koncertom 21členného živelného orchestera The Caravan z Belgicka, zloženého z nadaných umelcov pochádzajúcich z rôznych krajín, ktorých spája rôznorodosť kultúr, etník, národností naprieč celou Európskou úniou. Žiaci našej školy, ale aj žiaci Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou sa mohli dňa 24.5.2017 stať súčasťou kultúrneho zážitku plného hudby, tanca, dobrej nálady, ale aj tolerancie a porozumenia. Súčasťou predstavenia bolo aj spoločné vystúpenie naších žiakov s pozvaným hudobným telesom. Pre všetkých učinkujúcich to bol obrovský zážitok. Naších hostí sme za ich perfektný výkon zaslúžene odmenili neutíchajúcim potleskom.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
  Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
  0917 680 655

  Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

  Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria