Navigácia

 • Jeseň pani bohatá

  Jeseň prináša so sebou bohatstvo chuti a farieb, preto sme priestory našej školy spestrili výstavkou jesenného ovocia a zeleniny. Žiaci si mohli túto výstavku pozrieť z blízka, neunikla im najmä prenikavá vôňa hrozna. Ani ostatné plody neboli pre nich neznáme, dokázali ich pomenovať.

 • Stretnutie rodičov

  Spojenie školy, rodičov a kávay? Takéto milé stretnutie rodičov sa konalo v našej škole 10.10.2017 v priestoroch školskej jedálne.

 • Účelové cvičenie

   

   

  Dňa 8.9.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili účelového cvičenia, ktoré bolo zamerané na ochranu zdravia a spoločnosti. Cieľom bolo pripraviť žiakov na situácie, ktoré môžu v živote nastať nečakane. Riešili sme ako sa treba správať na cestách, aké sú pravidlá správania sa na cestách či už v úlohe chodca alebo cyklistu, diskutovali sme ako predchádzať problémom, orientácia s turistickou mapou, značenia turistických chodníkov, terénne hry, didaktické hry.

 • Otvorenie školského roka 2017/2018

  S neomylnou presnosťou je tu opäť začiatok nového školského roka. Aj nás 4. septembra 2017 privítala naša dobrá známa- škola. Stáli sme pekne nastúpení, vyobliekaní, no všetci asi s inými pocitmi ako na konci júna. Uvedomili sme si, že opäť začnú školské povinnosti, ranné vstávanie a učenie.

 • Tešíme sa do školy !

  September sa blíži a jeho začiatkom sa opäť po letných prázdninách otvoria brány všetkých škôl. Inak tomu nebude ani v našej škole. Nový školský rok 2017/2018 otvorí svojím slávnostným príhovorom riaditeľ školy Mgr. Ľubomír Mitráš v pondelok, 4.9.2017 o 8:15 hodine, na školskom dvore. Tešíme sa na všetkých žiakov a ich rodičov. 

 • Hurá na prázdniny !

  Riaditeľstvo Spojenej školy v Hanušovciach nad Topľou praje všetkým žiakom a zamestnancom školy príjemné prežitie letných prázdnin, hlavne veľa zdravia a kopec zážitkov bez úrazu.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017

  30. jún je dňom, kedy sa zatvárajú brány všetkých škôl a žiakom začínajú ich vytúžené dlhé letné prázdniny. Aj na našej škole sme ukončili tento školský rok slávnostným príhovorom riaditeľa školy Mgr. Ľubomíra Mitráša a odovzdaním vysvedčení všetkým žiakom našej školy. 

 • MDD

  Deti sú živým kvetom zeme. Bez nich by bol tento svet prázdny, nefarebný, fádny.  1.jún je dňom, kedy by sme to  mali naším ratolestiam , ale aj sebe pripomenúť  ešte intenzívnejšie ako inokedy. Preto sme aj my naším žiakom chceli tento ich deň spríjemniť. Rôznymi triednymi akciami, ako napr. turistická vychádzka, návšteva vlastivedného múzea a archeoparku, diskotékou, grilovačkou, či piknikom v prírode si všetky triedy našej školy užili tento krásny slnečný deň. 

 • Deň bez tabaku- beseda

  31. máj bol vyhlásený za Medzinárodný deň bez tabaku. Aj naša škola sa zapojila do tejto celosvetovej akcie. Počas besedy, na ktorej sa zúčastnili žiaci II. stupňa variantu A a B a Praktickej školy sme sa porozprávali o následkoch, ktoré prináša závislosť na nikotíne. 

 • Šikovná lienka

  "Zelená sa trávička, 

  z ktorej kuká lienočka.

  Červené má šatôčky 

  a kdeže sú bodôčky?"

  Takáto ťažká úloha, nájsť plačúcej lienke bodky, čakala žiakov prvého stupňa variantu A, dňa 30.5.2017 v súťaži "Šikovná lienka".Museli sa popasovať so siedmymi rôznymi úlohami, za ktoré dostali bodky pre lienku. Všetky úlohy vyriešili žiaci správne a preto sa v závere mohli tešiť z toho, že lienka je opäť veselá. Za svoju šikovnosť boli odmenení sladkou odmenou.

 • Priateľský zápas vo florbale

  Žiaci Športového krúžku pod vedením pána učiteľa Ing. Marcela Jenča sa dňa 29.5.2017 zúčastnili priateľského zápasu vo florbale, ktorý sa konal v Základnej škole v Hanušovciach nad Topľou. Zápas odohrali proti žiakom tejto školy, ktorí taktiež navštevujú Športový krúžok na svojej škole. Aj keď sa naším florbalistom nepodarilo vyhrať, tešili sa z toho, že aj takýmto spôsobom môžu reprezentovať našu školu. 

 • Šikovné ruky

  Svoju šikovnosť a vedomosti si mohli vyskúšať aj žiaci II. stupňa variantu A, dňa 29.5.2017 v súťaži "Šikovné ruky". Rôznymi úlohami, ako napr. vyšívanie na papier, pomenovanie náradia a nástrojov, prípravou raňajok, či zhotovením náhrdelníka ukázali, že sú naozaj zruční a šikovní. 

 • Šikovní majstri

  Žiaci B variantu sa dňa 29.5.2017 zúčastnili školskej súťaže "Šikovní majstri". Oboznámili sa s rôznymi ľudovými remeslami a ukázali, že aj oni majú šikovné prsty ako takí majstri. Svoju zručnosť ukázali pri navliekaní gombíkov, navíjaní drobného kĺbka a pri stolovaní. Voňavé vrecúško, ktoré si v závere vlastnoručne každý vyrobil si s potešením odniesli domov. 

 • Divadielko- Martinko Klingáč

  Vyučovanie, vo štvrtok 25.5.2017, sme začali netradične. Všetci žiaci našej školy si hneď na prvej hodine mohli pozrieť divadielko Martinko Klingáč, ktoré nám prišli zahrať herci Divadla Portál z Prešova. Bolo to veľmi pekné vystúpenie a obohatenie vyučovacieho dňa. 

 • Koncert orchestra The Caravan z Belgicka

  "Hudba spája a rozsvecuje svetlo porozumenia medzi ľuďmi."

  Táto krásna myšlienka sa niesla jedinečným koncertom 21členného živelného orchestera The Caravan z Belgicka, zloženého z nadaných umelcov pochádzajúcich z rôznych krajín, ktorých spája rôznorodosť kultúr, etník, národností naprieč celou Európskou úniou. Žiaci našej školy, ale aj žiaci Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou sa mohli dňa 24.5.2017 stať súčasťou kultúrneho zážitku plného hudby, tanca, dobrej nálady, ale aj tolerancie a porozumenia. Súčasťou predstavenia bolo aj spoločné vystúpenie naších žiakov s pozvaným hudobným telesom. Pre všetkých učinkujúcich to bol obrovský zážitok. Naších hostí sme za ich perfektný výkon zaslúžene odmenili neutíchajúcim potleskom.

 • Škola v prírode

  V termíne od 15.5.do 19.5.2017 sa naše usilovné včielky – žiaci  2. 3. a 4. ročníka zúčastnili školy v prírode v Kysaku. Čakalo na nich okrem vyučovania veľa zážitkov, turistiky a aktivít v prírode, spojených s poznávaním včielky. Všetkým sa v škole v prírode veľmi páčilo. Odniesli si množstvo príjemných spomienok z týždenného pobytu.

 • Talent školy a Deň matiek

  Aj tohto roku sme boli svedkami toho, akí šikovní a tvoriví vedia byť naši žiaci. Talent školy 2017 bol plný tanečných, speváckych i športových vystúpení. Žiaci prekonali strach a trému, a predviedli to najlepšie zo seba a svojho talentu. Odmenení boli všetci žiaci, no traja z nich si zaslúžili špeciálne ocenenie, a to Martin Horvát za kreslenie a maľbu, Milan Puľo za spev rómskej piesne a dievčatá z 2.A triedy za tanec s názvom Veselá cha – cha. Nezabudli sme ani na naše mamičky, ktorým žiaci zarecitovali básne a zaspievali ďakovné pesničky. Ešte raz ďakujeme všetkým zúčastneným a veríme,že sa o rok stretneme opäť rovnako talentovaní a šikovní.

 • Beh mjr. Kukorelliho

  Na základe pozvania Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou sa žiaci našej školy zapojili do bežeckej súťaže, 44. ročníka Memoriálu mjr. Kukorelliho, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 72. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, dňa 9.5.2017 v Hanušovciach nad Topľou. Ani chladné májové počasie neodradilo naších 20 reprezentantov od toho, aby podali svoje najlepšie športové výkony. Zastúpenie sme mali v 6 kategóriách. V kategóríí 3. a 4. ročník dievčatá si krásne 5. miesto vybehala naša tretiačka Olívia Balážová. Aj keď sa nikto z naších žiakov nedostal na stupeň víťazov, určite ich to neodradí od ďalšej práce na svojej športovej kondídii. 

 • Jakuboviansky slávik

  Každoročne sa žiaci našej školy zúčastňujú speváckej súťaže Jakuboviansky slávik v Chminianských Jakubovanoch. Inak tomu nebolo ani tento rok. Dňa 4.5.2017 našu školu reprezentovali žiaci Vanessa Čikalová v kategórii ľudová a moderná pieseň. Janka Klimčová a Ľubomír Klimčo v kategórii rómska pieseň, kde Janka získala krásne 1. miesto a spolu v duete s Ľubom 3. miesto. 

 • Putujeme za ľudovou piesňou

  Krásne popoludnie plné spevu a dobrej nálady, pod názvom Putujeme za ľudovou piesňou, pripravili pani učiteľky oboch oddelení ŠKD spolu so žiakmi dňa 27.4.2017. Deti, či už doma alebo v škole, sa naučili a zaspievali rómske piesne. V závere dostal každý spevák či speváčka sladkú odmenu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
  Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
  0917 680 655

  Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

  Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria