Navigácia

 • Vianočná besiedka

  Ďaleká je cesta, do Betlehéma mesta.

  Poďme bratia do Betléma, dudlaj – dudlaj – dudlaj – dá.....za zvuku tónov tejto  krásnej vianočnej piesne sa začala Vianočná akadémia 2018 aj v našej škole. Traja anjelici sa vydali na neľahkú cestu do Betléhema, aby tam pozdravili malého Ježiška a priniesli mu darčeky. Ale krásne darčeky si v podobe vianočného pásma pripravili aj žiaci všetkých tried našej školy. V závere akadémie sme sa rozlúčili radostnou vianočnou piesňou. Tak sme sa všetci s pokojom v duši a úsmevom na perách rozišli na vianočné prázdniny.

 • Sviatok sv. Mikuláša

  Ani sme sa nenazdali a na dvere zaklopal december s najkratšími dňami a najdlhšími večermi. Nadišiel advent s každoročne sa opakujúcou predvianočnou atmosférou, naplnenou zvláštnym napätím z očakávania najkrajších sviatkov roka.

  Jedným z takýchto sviatkov je aj sviatok svätého Mikuláša, ktorý k nám spolu s čertom a anjelikom zavítal 6. decembra 2018. Deti Mikulášovi recitovali pekné básničky, spievali piesne a koledy. Mikuláš ich za odmenu obdaril sladkými balíčkami a predstavte si čert nikoho nevzal, len pohrozil nespratníkom. Mikuláš sa s deťmi rozlúčil s prísľubom, že o rok príde zas. Žiaci sa zúčastnili aj divadelného predstavenia vo Vranove nad Topľou, ktorého súčasťou bol aj Mikuláš.

  Ďakujeme Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od Teba, za úsmevy milé.

  Stretneme sa o rok zas.

 • Týždeň netradičného vzdelávania

  „Nie poznanie, ale učenie sa, nie vlastnenie, ale získavanie, nie byť v cieli, ale prichádzať na podstatu veci – to je to, čo dáva najväčší pôžitok."  (Carl Friedrich Gauss)

  V týždni od 26. 11. 2018 do 30. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnili mnohé zaujímavé akcie v rámci Týždňa netradičného vzdelávania. Príjemné chvíle deti strávili spoznávaním Slovenska, zdravým stravovaním, ľudovými remeslami a ďalšími zaujímavými hodinami počas vyučovania.

 • Návšteva misionárov

  Počas týždňa misií vo farnosti Hanušovce nad Topľou  sme  dňa 20.11.2018 mali vzácnu návštevu - bratov  z misijného spoločenstva. Tí nám formou piesni, scénok a videí podávali dôkaz, že v každom z nás je prítomný Boh. Len mu treba otvoriť a dovoliť zmeniť nás. Žiaci  pozorne počúvali ich slová, spievali a tancovali, diskutovali s nimi o ich živote v kláštore. Stretnutie v škole vyvrcholilo požehnaním misionárov  pre všetkých.

 • Daruj a pomôž s radosťou

  Deň solidarity sme si v našej škole pripomenuli uskutočnením burzy dňa 14.11.2018 prítomní rodičia si mali možnosť vybrať oblečenie, obuv, hračky, knihy pre seba a svoje ratolesti. Burza mala úspech a veľkú účasť.

 • Beseda: Pravda o drogách

  Dňa 8. novembra sa žiaci 5. - 9. ročníka zúžastnili  zaujímavej besedy na tému: ,,Pravda o drogách.“ Hlavným cieľom prednášky bolo dosiahnuť u žiakov POROZUMENIE toho, prečo DROGY nie sú skutočným riešením bežných problémov. Do diskusie sa aktívne zapájali aj samotní žiaci a uviedli mnoho príkladov o škodlivosti a účinkoch legálnych aj nelegálnych drog. Ukázalo sa, že naši žiaci vnímajú túto besedu so záujmom a kládli otázky týkajúce sa používania drog. Našim cieľom bolo, aby sa pravda o škodlivosti užívania drog dostala k žiakom skôr, ako sa k nim dostanú neobjektívne a často skreslené informácie z ich okolia, aby nepodľahli tomuto pokušeniu, ale mysleli na svoju budúcnosť a vedeli povedať drogám NIE! Jedine tak môžeme zastaviť nepriaznivý trend užívania drog!

 • Výstavka jesenného ovocia a zeleniny

  Pani Jeseň nám každoročne dáva svoje dary, nielen pre potešenie duše, ale aj pre našu obživu. Aj tento rok sme sa mohli pochváliť úrodou z našich záhrad, zaujímavým tvarom zeleniny alebo ovocia na našej školskej výstave.

 • Otvorenie školského roka 2018/2019

  V pondelok 3. septembra sa aj na našej škole uskutočnilo dlho očakávané slávnostné otvorenie školského roka. Žiaci i učitelia sa vrátili po lete oddýchnutí a plní elánu. Naši prváci sa ešte len zoznamujú s novým prostredím, kolektívom a príležitosťami. Veríme, že zaháľať nebudú ani zvyšné ročníky a školský rok 2018/2019 sa ponesie v znamení pokoja, radosti a dosiahnutých cieľov.

 • Začiatok šk. roka 2018/2019

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  dva mesiace bezstarostných prázdnin ubehli ako voda. Veríme žiaci, že ste si prázdniny užili a počnúc pondelkom už začínajú pre vás školské povinnosti. 

  Slávnostné otvorenie šk. roka 2018/2019 sa uskutoční 3. septembra 2018 

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Prišiel posledný júnový deň a s ním aj záver školského roka. Pre niekoho bol náročný, pre niekoho menej. Nastal čas zhodnotiť naše celoročné snaženie. Každý z nás sa dnes mohol obzrieť za rokom svojej práce, zhodnotiť svoje úsilie a možno si aj uvedomiť, v čom musí na sebe ešte pracovať. Teraz nás čaká dvojmesačný oddych, aby sme  načerpali nové sily do ďalšieho školského roka. Všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme príjemný oddych, veľa slnečných dní počas prázdnin a dovolenky. Uvidíme sa opäť v septembri! 

 • Popoludnie v prírode

  Príjemné popoludnie v krásnej prírode strávili žiaci školského klubu. Prešli sa okolitou prírodou, nazberali si lesné jahody a zahrali sa lúčne hry. Chutné opekané klobásky im zahnali hlad a v závere popoludnia ich potešila malá sladká odmena.

 • Účelové cvičenie a didaktické hry

  Žiaci našej školy sa 15.6.2018 zúčastnili účelového cvičenia. V úvode si pozreli prezentáciu o civilnej ochrane obyvateľstva, mali možnosť navštíviť a prejsť krytom CO. Zaujímavá bola  pre nich  aj prednáška mladého dobrovoľníka Červeného kríža. Cestou na hasičskú stanicu sa oboznámili s prácou  profesionálnych hasičov a stali  sa  účastníkmi cestnej premávky.

 • Maliari bez štetcov

  Uplynulý týždeň si deti v ŠKD vyskúšali maľovanie bez štetcov a farbičiek. Šikovnými prstami vytvorili veselé a milé obrázky. Ako maliarsky stojan im poslúžil školský chodník. Ďalšou zaujímavou a zábavnou aktivitou bolo maľovanie na sklo. Zaváraninové poháre dostali nový šat a zmenili sa na kúzelné pestrofarebné dekorácie v triede. Veselé zážitky a pekné umelecké " dielka " spestrili popoludňajšie chvíle v školskom klube detí.

 • Divadielko: O troch grošoch

  Kopal raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám kráľ náhodou šiel po tej ceste a opýtal sa chudobného človeka:

  „Povedz mi, akú máš mzdu na deň za túto ťažkú robotu?“

  „No, ja mám na deň tri groše.“ odvetil mu chudobný človek.

  Zadivil sa kráľ nad tým a opýtal sa ho, ako môže na tých troch grošoch vyžiť.

  „Jaj, čoby len vyžiť, to by ešte bolo ľahko; ale ja z tých troch grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a len na tom treťom sám žijem.“ 

  V takomto duchu sa nieslo divadelné predstavenie, ktoré sme si mali možnosť pozrieť dňa 8.6.2018 na našej škole. 

 • Šikovní majstri

  Akí sú šikovní majstri nám ukázali žiaci B variantu  dňa 30 mája. Najprv si zopakovali známe remeslá a povolania, no nezľakli sa a zvládli aj náročnejšiu úlohu a to pribíjanie klincov v tvare srdiečka. Akciu sme zakončili výrobou motýľa z papiera, spojenou so sladkou odmenou.

 • Šikovné ruky

  „Šikovné ruky“  je názov súťaže, v ktorej si zmerali sily žiaci druhého stupňa variantu A. O tom, akých šikovných žiakov  máme na našej škole  rozhodli  nasledujúce  disciplíny v tomto poradí :

   1. pomenovanie pracovného a záhradného náradia

  2. výroba vešiaka /pribíjanie klincov/

  3. skladanie puzzle

  4. prišívanie gombíkov

  5. stolovanie – príprava stola

  6. určovanie semien

  7. pomenovanie profesií.

  Ich výkony boli vyhodnotené a udelené prvé tri víťazné miesta.

 • Talent školy

  Na škole máme talent!  

  18.5.2018 sme spoločne hľadali skryté talenty našich žiakov, ktorí sa predstavili v speváckych, tanečných,športových a prednesových disciplínach. Ďakujeme žiakom za ich odvahu a odhodlanie vystúpiť so svojim číslom pred veľkým publikom. Ich výkony hodnotila porota v zastúpení p. Kiňovej, p. Muchu a p. zástupkyne Peterovej, ktorí udelili dve ceny poroty a prvé tri víťazné miesta. Talent školy sme ukončili netradične a s veľkou radosťou, a to vypustením heliových balónom s prianiami žiakov. 

 • Deň Zeme

  22. apríl je deň Zeme. Celosvetový sviatok oslavuje naša Zem, ktorá ako jediná zo všetkých planét slnečnej sústavy umožňuje existenciu života ľudí, živočíchov, rastlín. Pri tejto príležitosti sa aj naši žiaci, I. II. stupeň a praktická škola, zapojili do upratovania okolia našej školy a takto sme si spoločne skrášlili životné prostredie v ktorom žijeme.

 • Školská súťaž v recitácii

  Tradíciou na našej škole je súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Ako každoročne, aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo tejto súťaže. Z triednych kôl do školského kola  postúpilo 25 žiakov, ktorí si väčšinou zvolili básne od detských autorov.  Vypočuli sme si aj náročnejšie básne od súčasných autorov slovenskej poézie. Súťažiaci prekvapili zaujímavým ústnym podaním, výraznou intonáciou či rozsahom textu.  Víťazi v jednotlivých kategóriách budú našu školu reprezentovať v krajskom  kole recitačnej súťaže Gaňov literárny Prešov.

   

 • Deň narcisov

  Deň narcisov sa už tradične koná v apríli každého roka. Jeho symbolom je žltý narcis - kvietok jari a nádeje, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj odev, aby aj týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami postihnutými rakovinou. Práve preto sme si spoločne vyrobili papierové narcisy  pripli ich na pripravené srdce  a spoločne sme tak  vyjadrili podporu všetkým chorým a ich blízkym, ktorí s touto zákernou chorobou bojujú.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
  Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
  0917 680 655

  Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

  Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria