Navigácia

Aktuality 2018/2019

September

 

 

 

 

 PLÁN PRÁCE NA MESIAC SEPTEMBER 2018 

 

 

3. 9. - pondelok               Slávnostný začiatok školského roka

4. 9. - utorok                   Triednicky spôsob vyučovania

5. 9. - streda                   Triednicky spôsob vyučovania

6. 9. - štvrtok

7. 9. - piatok

10. 9. - pondelok

11. 9. - utorok

12. 9. - streda                  Vypísať TK, KH

13. 9. - štvrtok

14. 9. - piatok                  Účelové cvičenie

17. 9. - pondelok

18. 9. - utorok

19. 9. - streda                  Doplniť do tabuľky mená žiakov a názvy krúžkov

20. 9. - štvrtok

21. 9. - piatok                  Vypísať a dať na  kontrolu triedne výkazy 

24. 9. - pondelok

25. 9. - utorok                  Divadielko v KD Hanušovce nad Topľou - Ezopové bájky 

25. 9. - streda                  Začať s krúžkovou činnosťou

26. 9. - štvrtok

27. 9. - piatok  

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
    Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
    0917 680 655

    Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

    Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria