Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
     
  1. ročník   1.B1.P
  3. ročník   2.B3.A
  4. ročník   4.A
  5. ročník   3.B
  6. ročník   6.A
  7. ročník   7.A
  8. ročník   4.B8.A
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
    Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
    0917 680 655

    Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

    Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria