Navigácia

Dokumenty pre učiteľov

Tlačivá na stiahnutie

Predvolanie rodiča na pohovor  predvolanie_rodica-hotove.doc

Upozornenie na nedbalú dochádzku  upozornenie_na_nedbalu_skolsku_dochadzku-hotove.doc

Oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky oznamenie_o_zanedbavani_povinnej_skolskej_dochadzky.doc

Upozornenie na zanedbávanie starostlivosti o povinnú školskú dochádzku  upozornenie_na_zanedbavanie_starostlivosti_o_povinnu_skolsku_dochadzku.doc

Žiadosť o prijatie do školy ziadost_o_prijatie_do_skoly.doc

Návrh na prijatie žiaka so švvp platný od 9.2015  

Hodnotenia žiakov do pedagogických denníkov  Hodnotenie_ziaka_I._stupen.doc  hodnotenie_ziaka_II._stupen.doc

Súhlas zakonneho zastupcu so spracovanim osobnych udajov žiaka Suhlas_zakonneho_zastupcu_so_spracovanim_osobnych_udajov_ziaka(1).doc

Informovaný súhlas rodica s školskou akciou Informovany_suhlas_rodica.doc

Písomný záznam pohovoru s rodičom zaznam_pohovoru_s_rodicom.doc

IVP_ VZOR IVP_-_vzor.doc

                                                           

INformovaný súhlas platný od 02.09.2015     IS_platny_od_02092015.doc
 


 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
    Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
    0917 680 655

    Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

    Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria