Navigácia

Nepedagogickí zamestnanci

                                                  

          Účtovníčka: Zuzana Eštvaníková                                                    PaM: Iveta Kovalčíková   

          

             Kurič - údržbár: Andrej Sabo  

Upratovačky:

                                             

                Jana Horká                                                Mária Velebírová                                   

                                                                   

                                                                   

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
    Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
    0917 680 655

    Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

    Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria