Navigácia

Kreditné príplatky

 

Meno a priezvisko

Aktivita - program kontinuálneho vzdelávania

Počet kreditov

Mgr. Svetlana Palpašová

Ineraktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch

Tvorba IVVP programov pre žiakov s špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami

Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Aktivizujúce metódy vo výchove

102

Mgr. Jana Grajcárová

 

0

Mgr.Lucia Škurlová

  0

Mgr. Iveta Peterová

Stiefel - využitie interaktívnej techniky, Interaktívna škola s.r.o. – využitie informačných technológií

Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Aktivizujúce metódy vo výchove

91

Mgr. Monika Lihaniová


 

0
 

Mgr. Alžbeta Lukáčová

Stiefel - využitie interaktívnej techniky, Interaktívna škola s.r.o. – využitie informačných technológií

Európska vzdelávacia agentúra n.o.

- Koordinátor prevencie

Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Aktivizujúce metódy vo výchove

126

Mgr. Ľuboš Sopoliga

 

 

0

Mgr. Viera Hirková

Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít


37

Mgr. Ľubomír Mitráš


 

0

PaedDr. Silvia Džurdženíková

Absolvovanie rigorózneho štúdia

Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

Aktivizujúce metódy vo výchove

61

Mgr. Zuzana Vagaská   0
Mgr. Veronika Zapotoková   0
PaedDr. Mária Tirpáková   0
Bc. Mária Verčimáková   0


 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
    Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
    0917 680 655

    Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

    Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria