Navigácia

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Objednávateľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO2018/001 Výzva na predkladanie ponúk- Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní 6400.- bez DPH 09.05.2018 18.5.2018 do 12:00 hod. Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Elektrorevízie, odborné prehliadky a skúšky do8.300 bez DPH 03.10.2017 16.10.2017 Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky do5000 bez DPH 09.11.2016 22.11.2016 Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Protipožiarne dvere, požiarny uzáver s DPH 18.08.2016 25.08.2016 30.09.2016 Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Úprava priestorov na výdajňu stravy 5 000,00 s DPH 03.06.2016 09.06.2016 29.07.2016 Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou
VO: Podlimitná zákazka VO18400WYP Odstránenie havarijného stavu podkrovia a strešnej krytiny 80 000.00 bez DPH
Vyzva_Spojena_skola_Hanusovce.pdf
02.09.2015 Spojená škola, Kukorelliho 552, Hanušovce nad Topľou
VO: Podlimitná zákazka Dodatok k VO18400WYP Doplnenie informácií v súťažných podkladoch s DPH 02.09.2015 Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
    Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
    0917 680 655

    Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

    Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria