Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  - 0
  - 0
  Cvičná kuchyňa Kuchynka 0
  Cvičný byt + Šijacia dielňa Cvičný byt 0
  Dielňa - drevárska D1 8
  Dielňa - kov D2 8
  Kabinet Prípravného ročníka Pr.r. 0
  Kabinet pracovného vyučovania - dielne Kabinet PV 0 Mgr. Ľuboš Sopoliga
  Kabinet pracovného vyučovania - pozemok PV - pozemok, kuchyň 0 Ľubica Šofranková
  Kabinet prírodných vied Prírodné vedy 12 Mgr. Jana Grajcárová
  Kabinet spoločenských vied Spoločenské vedy 0
  Kabinet ŠKD ŠKD 0
  Kabinet TV TV - kabinet 0 Mgr. Viera Hirková
  Kabinet variantu C Kabinet var. C 0 Mgr. Svetlana Palpašová
  Knižnica Knižnica 0 Mgr. Veronika Zapotoková
  Malá telocvičňa Posilňovňa 8
  Náraďovňa TV Náraďovňa TV 0
  Počítačová učebňa PU 0 PaedDr. Silvia Džurdženíková
  Sklad čistiacich potrieb SCP 0 Zuzana Eštvaniková
  Sklad učebníc Sklad učebníc 0
  Sklad učebných pomôcok Sklad UP 0 Mgr. Iveta Peterová
  Televízna miestnosť TM 0
  Učebňa č. d. 80 3.B 12 3.B
  Učebňa č.d. 113 1.B 0 2.B
  Učebňa č.d. 54 12
  Učebňa č.d. 68 2.A 12 3.A
  Učebňa č.d. 69 2.B 12 4.B
  Učebňa č.d. 78 6.A 12 7.A
  Učebňa č.d. 79 9.A 12 1.P
  Učebňa č.d. 81 7.A 12 8.A
  Učebňa č.d.62 1.P 12 1.B
  Učebňa č.d.63 ŠKD 10
  Učebňa č.d.66 3.A 12 4.A
  Učebňa č.d.67 4.A 12 6.A
  Veľká telocvičňa T1 12
  Vnútorné zariadenie školy VZŠ 0 Mgr. Lucia Škurlová

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
    Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
    0917 680 655

    Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

    Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria