Navigácia

Kontakt

Meno školy: Spojená škola Hanušovce nad Topľou
Email školy: admin@szshantop.edu.sk
Telefón: Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
0917 680 655

Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

Účtovníčka: +421 057 4889 571
Adresa školy: Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 42090181
DIČ: IČ DPH:2022938357

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
    Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
    0917 680 655

    Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

    Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria