Navigácia

Projekty

Prebiehajúce projekty

 

Aj v školskom roku 2015-2016 je naša škola zapojená do projektu "Recyklohry". Žiaci a pedagogickí zamestnanci naďalej separujú elektroodpad, za ktorý škola získava body. Zároveň sa aktívne zapájajú do súťaží, ktoré sú vyhlásené v rámci tohto projektu. Tieto aktivity sú tiež vyhodnocované a odmeňované vopred určeným počtom bodov. Po nazbieraní bodov urobíme nákup z katalógu odmien, ktorý je zostavený organizátormi projektu.

 

Ďalším projektom, do ktorého sme sa v tomto školskom roku prihlásili je projekt vyhlásený firmou MILK- AGRO: "Rrecykluj a vyhraj". Ide tu o zber hliníkových viečok z výrobkov SABI. Nazbieranú hmotnosť aktualizujeme na webe, kde sa prepočítava na jedného žiaka školy, čím sa zároveň vyhodnocuje aktuálne poradie.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
    Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
    0917 680 655

    Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

    Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria