Navigácia

Špeciálna materská škola

Poslaním špeciálnej materskej školy je dopĺňať rodinnú výchovu o individuálne orientovanú výchovno-vzdelávaciu prácu s deťmi predškolského veku so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zameranú na ich sociálno - emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.
 

Záujemcovia o zapísanie detí do špeciálnej materskej školy  získajú bližšie informácie na telefónnom čísle:  

                                                                     +421 057 4452 305

                                                                              0917 680 655

 

alebo prostredníctvom e-mailu: szshanusovce@post.sk

 

 Činnosť v špeciálnej materskej škole je zameraná na:


- vytváranie priaznivej sociálno - emocionálnej atmosféry pre osobnostný rozvoj dieťaťa v predškolskom veku,
- uplatňovanie výchovných zložiek, v rámci ktorých je venovaná zvýšená pozornosť jazykovej výchove a rozvoju komunikačných schopností detí, ako významného predpokladu pre ich úspešné zaškolenie v 1. ročníku školy,
- uplatňovanie organizačných foriem venovaných upevňovaniu zdravia detí a optimálneho rozvoja ich pohybových schopností a motoriky.

                          

                                              

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
    Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
    0917 680 655

    Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

    Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria