Navigácia

Zoznam tried

Názov
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Vagaská
Učebňa Učebňa č.d. 68
Foto Foto Foto
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Silvia Džurdženíková
Učebňa Učebňa č.d.66
Foto Foto Foto Foto
6.A Triedny učiteľ Mgr. Ľuboš Sopoliga
Učebňa Učebňa č.d.67
7.A Triedny učiteľ Mgr. Veronika Zapotoková
Učebňa Učebňa č.d. 78
Foto
1.P Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Hirková
Učebňa Učebňa č.d. 79
Foto Foto
8.A Triedny učiteľ Mgr. Alžbeta Lukáčová
Učebňa Učebňa č.d. 81
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Lihániová
Učebňa Učebňa č.d. 113
Foto Foto Foto
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Škurlová
Učebňa Učebňa č.d. 69
Foto Foto Foto
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Tirpáková
Učebňa Učebňa č. d. 80
Foto
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Grajcárová
Učebňa Učebňa č.d.62
Foto Foto Foto
Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Svetlana Palpašová
Učebňa Učebňa č.d. 54
Foto Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Hanušovce nad Topľou
    Kukorelliho 552, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • Riaditeľ školy: +421 057 4452 305
    0917 680 655

    Zástupkyňa RŠ: +421 057 4889 570

    Účtovníčka: +421 057 4889 571

Fotogaléria